macOS High Serria Theme for Windows 10

macOS High Serria Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề macOS High Serria được mình độ lại dựa trên theme gốc macOS Serria với nhiều tùy biến nổi bật nhất là giao diện gương, c...

iOS 11 Theme for Windows 10

iOS 11 Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề iOS được mình cập nhật lại lên dao diện iOS 11 dựa trên theme gốc iOS 10 với nhiều tùy biến nổi bật cập nhật icons và gi...

Ubuntu Theme for Windows 10

Ubuntu Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề Ubuntu được mình độ lại với một vài tùy biến nhỏ và được sử dụng trong Windows 10 tất cả các version 1507 build 10240,  ...

ADES Theme for Windows 10

ADES Theme for Windows 10

Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay mình xin giới thiệu giao diện có tên Ades cho Windows 10 áp dụng phiên bản Windows 10 Version 1511, Versi...

SEDA Theme for Windows 10

SEDA Theme for Windows 10

Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay mình xin giới thiệu giao diện có tên Seda cho Windows 10. Lưu ý theme này chỉ dùng duy nhất cho Windows...

Christmas Theme 2016 cho Windows 10

Christmas Theme 2016 cho Windows 10

Mới đây trang winaero vừa chia sẻ một theme với chủ đề giáng sinh 2016 dành cho Windows 10. Bộ theme này được đóng gói với tổng cộng 14 hình...

Bạn có thể quan tâm